دانشگاه ها نهج البلاغه را از دروس حاشیه ای خارج کنند
66 بازدید
موضوع: علوم حدیث
مصاحبه کننده : زهره سعیدی
محل مصاحبه : نمایشگاه بین المللی قران
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : روزنامه ایران
تاریخ نشر : Jul 26 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0